Protect children on the move

МАРИО е дете от видео игра, което се придвижва от едно място до друго

Къде можете да намерите Проектът Марио?

 • Албания
 • България
 • Унгария
 • Косово
 • Полша
 • Румъния

Къде можете да намерите Проектът Марио?

 • Албания
 • България
 • Унгария
 • Косово
 • Полша
 • Румъния

Чухме, че има много деца, които отиват там, за да намерят по-добър живот.

Текстът и снимките, използвани на тази страница, са създадени съвместно с група деца от квартал Рафисте в град Елбасан

Някои деца трябва да напуснат дома си и да пътуват до други места :

 • Може би защото семейството им е решило да живее на друго място, за да изкарва повече пари.
 • Но детето може да пътува и само или с приятел, за да спечели пари за семейството си. Възможно е да има и други причини.

Възрастните трябва да защитават децата от лошите неща в тяхната собствена страна, но и когато пристигнат в други държави. Децата имат право да ходят на училище или да посетят лекар, ако са болни.

Хора от различни страни взеха решение да работят заедно, за да гарантират, че тези права се уважават.

 • Те се съгласиха :

  Да чуят мнението на децата, техните молби за помощ и какво могат възрастните да направят за тях. Това ще бъде изпълнено като се обърнем към децата директно.

  Да съберат информация за това къде отиват тези деца, какво правят там и с какви опасности се сблъскват. Тази информация ще бъде споделена и с други деца, за да могат да научат повече.
 • Да обсъждат желанията на децата с онези хора, които са отгворни за тяхната закрила; с хората, които работят в полицията; с онези които помагат на децата, учителите, лекарите, за да окажат по-добре помощ на тези деца

  Да разговарят с отговорните институции и да ги подтикнат да отговорят на нуждите на децата.

  Да поканят специалисти и от други страни, за да обединят сили, защото е по-добре да работиш съвместно с други за закрила правата на децата.
Backto top