Protect children on the move

MARIO je dete u video igrici koje se se seli iz jednog mesta u drugo

Gde možete pronaći Mario projekat ?

 • Albanija
 • Bugarska
 • Mađarska
 • Kosovo
 • Poljska
 • Rumunija

Gde možete pronaći Mario projekat ?

 • Albanija
 • Bugarska
 • Mađarska
 • Kosovo
 • Poljska
 • Rumunija

Čuli smo da postoji mnogo dece koja putuju kako bi pronašla bolji život.

Sadržaj i slike koje su korišćene na ovoj stranici sačinjene su zajedno sa grupom dece u Rapište, varošica u blizini Eljbasana.

Neka deca moraju napustati svoje kuće i putovati u ostalim mestima:

 • Može biti slučaj, zbog toga što njihove porodice odlučuju da žive u druga mesta kako bi zaradili novac.
 • Ali dete takođe može otići samo, ili sa prijateljem kako bi zaradilo novac za porodicu. Takođe mogu postojati i drugi razlozi.

U svakom slučaju odrasli trebaju štiti decu od loših stvari u svojoj zemlji i takođe kada stignu u drugim zemljama. Deca imaju pravo da pohađaju školu, ili da zatraže doktorsku pomoć ukoliko su bolesna.

Ljudi iz različitih država odlučili su da rade zajedno kako bi zatražili da ova prava budu ispoštovana.

 • Oni su se složili:

  Da čuju mišljenja dece, njihove zahteve za pomoć i šta stariji mogu uraditi za njih. Ovo će biti obavljeno u direktnom razgovoru sa decom.

  Da prikupljaju podatke o tome gde odlaze ova deca, šta rade i sa kakvim opasnostima se susreću. Ova informacija će takođe biti podeljena sa ostaom decom, tako da ona mogu naučiti iz ovih primera.
 • Da razgovaraju o zahtevima dece sa onim ljudima koji trebaju da ih štite, sa policijskim službenicima, sa onima koji rade i pomažu deci, nastavnicima, doktorima, kako bi bolje pomogli ovoj deci

  Da razgovaraju sa odgovornim institucijama i zatraže od njih da odgovore na potrebe ove dece.

  Da pozovu druge radnike iz ostalih država da se pridruže zajedničkim snagama, kao i da zajedno rade bolje nego sami kako bi zaštitili prava dece.
Backto top